Sunday, November 12, 2006

گل زعفرانیک عکس گل زعفران از
coral
گرفتم. خودش برای اولین بار چند روز پیش دیددشان. coral در ایران است. اینجا نداریمشان!
زعفران را می بینید؟

Wednesday, November 08, 2006

رای دادم

دیشب رای دادم. همه همسایه هارو اونجا دیدم.
یکشنبه دوستهای من یک مهمونی درباره رای دادن داشتند و ما درباره
propositions
حرف زدیم. در کلیفرنیا رای دادم که مالیات سیگار بیشتر بشود.

Sunday, November 05, 2006

یک گل جالب


اسم این گل
bird of paradise
پرنده‌ی بهشت برين
است. اینجا خیلی هستند. بهار همسایه‌ها اونها رو در حیاط دارند.
قبل از اینکه اینجا بیام این گلهارو فقط تو فروشگاه گل دیده بودم.

Thursday, November 02, 2006

شبهای تاریک و سرد

اینجا هیچ وقت برف نمی اد. ولی زمستانها خیلی باران میاد. امروز با دوچرخه به کار رفتم و زیر باران خیس شدم. وقتی من از کار بر گشتم تاریک بود. با یک چراغ قوه برای دویدن رفتم.